Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

wordshurt

March 25 2017

6763 fe12 390
Reposted fromtheolicious theolicious viacoffeebitch coffeebitch
wordshurt
1299 25ac 390
egon schiele.
Reposted fromrol rol viaxannabelle xannabelle
wordshurt
2727 a655 390
Reposted fromfarba farba viagdziejestola gdziejestola
1935 b99c 390
wordshurt
2573 2ba7 390
1922 50dd 390

sadness-here:

Black&white »soft macabre »tattoos

Reposted fromKiro Kiro viamyu myu
wordshurt
5308 f37b 390
wordshurt
wordshurt
4554 3bc2 390
Reposted fromazathiana azathiana viamyu myu
wordshurt
3938 60f3 390
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart viamyu myu
wordshurt
1332 8ec9 390
Reposted fromerotycznie erotycznie viamyu myu

March 22 2017

wordshurt
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze.  Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.  Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże. 
— olewka
Reposted fromolewka olewka viatrespass trespass
wordshurt
7477 4323 390
wordshurt
7143 0173 390
tak bardzo chcę
Reposted fromjujeczka jujeczka vialaparisienne laparisienne
7879 2f91 390
Reposted fromsunlight sunlight viapomruki pomruki
7745 01d4 390
wordshurt
6801 68f6 390
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromprzeblyski przeblyski viaboli boli
wordshurt
Tak się jakoś zmienia świat na złe, że niedługo nie będę mógł z nikim gadać i w nic wierzyć.
— B.Prus - Lalka
Reposted frombeinthe beinthe viamhsa mhsa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl