Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

wordshurt
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalchanceux malchanceux
5935 154b 390

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamalchanceux malchanceux
wordshurt
Związki. Najpierw jesteś czyjąś niedzielą. Potem poniedziałkiem.
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viamyu myu

April 24 2017

7625 cc6a 390

yesdontassignmeyours:

Nocturnal Animals

Reposted fromLittleJack LittleJack vianewbeginning newbeginning
wordshurt
5598 b1a7 390
Reposted fromnyaako nyaako viaSundaySmile SundaySmile
wordshurt

Właśnie nadeszło kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromdonniedarco donniedarco viaPokobiecemu Pokobiecemu
wordshurt
wordshurt
KOCHAŁEM JĄ, ALE BYŁEM WOBEC NIEJ PODŁY. 
— "Maleńczuk"
Reposted frombrzask brzask viairmelin irmelin
wordshurt
2101 d740 390
Reposted fromchinchetaaa chinchetaaa viairmelin irmelin
wordshurt
1590 b855 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viabretella bretella
wordshurt
Tak bardzo niefortunnie jest urodzić się człowiekiem, który zawsze kocha bardziej niż jest kochany.
wordshurt
Świat nie jest zły, jeśli się od niego zbyt dużo nie wymaga i ma się dość pieniędzy, żeby pozwolić sobie na dobre wino. 
— Miroslav Zamboch

April 23 2017

wordshurt
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
0704 ba2a 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaIllara Illara

April 22 2017

wordshurt
2281 7132 390
wordshurt
3710 c127 390
Reposted frommslexi mslexi vialaparisienne laparisienne
wordshurt
8892 b4c6 390
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
7699 e95d 390
Reposted fromamatore amatore vialaparisienne laparisienne
wordshurt
9530 f792 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viagdziejestola gdziejestola
wordshurt
3576 4dc8 390
Reposted fromTangizz Tangizz viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl