Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

wordshurt
1143 b91e 390
Reposted fromkostuchna kostuchna vialaparisienne laparisienne
wordshurt
2209 78e5 390
Amelie
Reposted fromvacannes vacannes vialaparisienne laparisienne
wordshurt
Dostęp do seksu jest teraz najłatwiejszy w historii. Internet sprawił, że kobiety i mężczyzn można zamawiać jak skrzydełka w KFC. Mężczyźni tracą zdolność zdobywania kobiet. Bo, nie muszą tego robić. Jak nie ta, to następna.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea vialaparisienne laparisienne
wordshurt
9427 056f 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaparisienne laparisienne
wordshurt
Jesteś bezkonkurencyjnym mistrzem w manipulowaniu moim samopoczuciem.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viadontforgot dontforgot
wordshurt
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viadontforgot dontforgot
wordshurt
8955 973d 390
Collateral Beauty
Reposted frombealobster bealobster viadontforgot dontforgot
wordshurt
Dzisiaj słyszysz: będę zawsze obok, jutro siedzisz znowu sam ze sobą...
— Quebonafide
Reposted fromPatiszon Patiszon viadontforgot dontforgot
wordshurt
9038 dcb5 390
Reposted frommysoul mysoul viadontforgot dontforgot
wordshurt
2061 ef9c 390
Reposted fromcoolenough coolenough viadontforgot dontforgot
wordshurt
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben

May 31 2017

wordshurt
Ale wtedy ja nie będę czekać na Ciebie.
wordshurt
0793 cf7b 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadontforgot dontforgot
wordshurt
0271 481b 390
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadontforgot dontforgot
wordshurt
Najgorzej z Tobą gdy się już nie martwisz
o siebie
Gdy Ci wszystko jedno
wordshurt
0655 a9bc 390

May 28 2017

wordshurt
 Człowiek jest do wszystkiego w stanie przywyknąć. Wytrzymuje ból, zrywa kontakt, zaczyna, zapomina , zdarza mu się zaprzepaścić największe namiętności. Ale czasami wystarczy byle głupstwo by się przekonać, że te drzwi tak na prawdę nigdy nie zostały zamknięte na klucz
— Federico Moccia
wordshurt
Śliczna z Ciebie maruda
wordshurt
2512 3b66 390
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl