Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

wordshurt
Człowiek bardzo potrzebuje kogoś, kto go bardzo potrzebuje.
— T. Trzyzna 'Pana Nikt'
Reposted fromte-quiero te-quiero viagdziejestola gdziejestola
wordshurt
postaw na siebie
wordshurt
0564 c690 390
Reposted frompiehus piehus viapersona-non-grata persona-non-grata
wordshurt
Puste noce, gdy kładziesz się w ciszy i przez długi czas nie zamykasz oczu.
— Ochocki, Vithren, "Chuj, jak grafomania to grafomania, drukujemy"
Reposted fromvith vith viagdziejestola gdziejestola
wordshurt
Czasami odchodzimy tylko po to,
żeby sprawdzić, czy ktoś za nami pójdzie… 
Najgorsze jest rozczarowanie,
kiedy odwracasz się, a za tobą nikogo nie ma.
— Ola Józefina Sokołowska, Poukładaj mi życie
Reposted fromrol rol viadontforgot dontforgot

May 24 2017

wordshurt

May 22 2017

Kobiety bywają zazdrosne o nieobecność.
— (via wielkimarzyciel)
wordshurt
9398 26ae 390
Reposted fromlikeaghost likeaghost viadontforgot dontforgot
wordshurt

When you meet the right woman. She can stop the rage & pain.

Reposted fromToBier ToBier viadontforgot dontforgot
wordshurt

Jest wiele kobiet z którymi chcemy się przespać, z myślą o kilku się onanizujemy, ale nieliczne nas rozumieją. Z tymi ostatnimi pragniemy być.  

Z mężczyzną trzeba rozmawiać. Przebić się przez jego warstwy. O czym rozmawiać? A tego to ja już nie wiem. Jeden lubi czekoladę, drugi jak mu nogi śmierdzą.

Wiem jedno, masz go w momencie, kiedy szczerze ci opowie, czego się boi.

W tej grze jest jednak jeden haczyk. Jeśli się nie otworzysz (a to trudne, bo każdy boi się dostać po raz kolejny kopa w dupę), to druga osoba też się nie otworzy.

— ...seeeeerio?
Reposted fromlittlefool littlefool viadontforgot dontforgot

May 21 2017

wordshurt
6619 95fe 390
26.
wordshurt
Są takie słowa, które repostujesz po raz n-ty, wiedząc, że pojawiały się na Twojej zupie wielokrotnie, a i tak wywołują wciąż te same emocje.
wordshurt

- Gdzie pracujesz?

- Repostuje zupę na pół etatu

— Rozmowy ze znajomym...
Reposted fromscorpix scorpix viaschokoladehimmel schokoladehimmel
wordshurt
1582 0bf6 390
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viamhsa mhsa
wordshurt
1680 4231 390
Reposted frommsofall msofall viadontforgot dontforgot
wordshurt
0999 8c7c 390
Reposted frompampunio pampunio viadontforgot dontforgot
wordshurt
6329 59a4 390
Poradnik pozytywnego myślenia
wordshurt
wszystko już było, oprócz nas...
— Jakub Żulczyk
Reposted fromsubiektywne subiektywne viadontforgot dontforgot
wordshurt
7970 125c 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viadontforgot dontforgot

May 16 2017

wordshurt
Reposted fromconchiglia conchiglia viacrazydunky crazydunky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl