Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2017

1143 b91e 390
wordshurt
Kto ciebie ukochać będzie umiał?
— Myslovitz - Peggy Brown
2542 7cdf 390
wordshurt
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viacrazydunky crazydunky

August 27 2017

wordshurt

"Wierzcie mi: nie ma nic niebezpieczniejszego od ciągłego przesiadywania w domu."

— Tove Jansson

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
wordshurt
nie spierdol tego.
wordshurt
wordshurt
- Ostatnio jesteś jakiś przygnębiony - powiedział. - Może i tak. - Na pewno za dużo rozmyślasz nocami. Ja przestałem. - Jak? - Kiedy zaczynam wpadać w przygnębienie, staram się o niczym nie myśleć, zabieram się do sprzątania. Nawet jeśli jest druga czy trzecia nad ranem, zmywam wszystkie naczynia, szoruję kuchenkę, myję podłogę, wybielam ścierki, porządkuję szuflady w biurku, prasuję wszystkie koszule wyjęte z szafy - powiedział, mieszając palcem lód w szklance. - Jak już jestem wykończony, to wypijam jednego i zasypiam. To wszystko. Kiedy rano wstaję i wkładam skarpetki, już prawie nic nie pamiętam. Zapominam nawet, o czym myślałem.
— Haruki Murakami, "Ślepa wierzba i śpiąca kobieta"
Reposted fromotella otella vialaparisienne laparisienne
wordshurt
6646 cb9d 390
Reposted fromDer-Keller Der-Keller vialaparisienne laparisienne
wordshurt
7475 869d 390
Reposted fromMuppet Muppet viacoffeebitch coffeebitch
wordshurt
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacoffeebitch coffeebitch
wordshurt
wordshurt
1401 fbf1 390
Reposted fromnazarena nazarena viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
wordshurt
niesamowite, jak jedna osoba może zmienić Ci życie.
wordshurt
Analizowanie [...] zabrało mi połowę nocy. Wnioski? Owszem, są wnioski. Jestem idiotką. To jest wniosek główny.
— "Jezioro osobliwości"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viaboli boli
5786 5fd4 390
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viaboli boli
wordshurt
7914 8523 390
Reposted fromjethra jethra viamyu myu
wordshurt


I'm an independent teddybear

July 17 2017

8162 02ec 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viacrazydunky crazydunky
wordshurt
A co to byłaby za miłość, gdyby kochającego nie było stać na trochę poświęcenia.
— Andrzej Sapkowski "Miecz przeznaczenia"
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viacrazydunky crazydunky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl